Welkom als donateur

niet van toepassing

Om alle activiteiten en voorzieningen aan te kunnen bieden aan kinderen uit gezinnen met financiële zorgen, is het van belang dat wij ons eigen huishoudpotje ook op orde houden. Hiervoor is veel geld nodig. Gelukkig kunnen wij rekenen op financiële ondersteuning van gemeenten, donateurs, kerken, sponsors, fondsen en particulieren. Maar natuurlijk is een extra donatie of gift altijd welkom.

Wil je Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen financieel ondersteunen? Graag!

Dat kan door een donatie over te maken op rekeningnummer NL 06 RABO 0131147730 ten name van Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als je ons daarbij een mail zou willen sturen over de gift. Op die manier weten we van wie we een gift ontvangen hebben en biedt het ons tevens de mogelijkheid om de gulle gever te bedanken. De mail, o.v.v. gift, kan gestuurd worden naar: info@leergeldzvl.nl

Structurele ondersteuning

Sinds begin 2024 hebben we “de Club van 100” gelanceerd. Het gaat hier om bedrijven of particulieren die betrokken willen worden bij ons werk en daar een (structurele) financiële bijdrage aan willen leveren door (elk jaar) € 100,- te doneren. Doe je mee? 

Vul dan de gegevens in op het onderstaande formulier en geef toestemming voor een (jaarlijkse) incasso van € 100,-. Het formulier kan via de mail of per post naar Leergeld Zeeuws-Vlaanderen worden gestuurd.

Let op: Wij hebben een ANBI status. Daardoor kan je jouw gift aftrekken van de belasting bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Alvast heel hartelijk dank voor je gift!